Česká škola je nový směr v homeopatii, který vychází z klasické homeopatie a zabývá se řešením filozofických i praktických otázek.

Poskytuje nadstandardní vzdělávání v oblasti klasické a postklasické homeopatie.

Česká škola se od ostatních škol liší tím, že vnímá člověka jako bytost, která se vyvíjí v prostoru a čase. V tomto smyslu učí studenty, kam je třeba položit důraz při odebírání a analýze komplikovaných homeopatických případů.

rozhovor s Mgr. Pavlem Opelkou, RHom.
Opelkova metoda
Image

S radostí vám oznamujeme, že vyšla první publikace "Opelkova metoda postklasické homeopatie". Skripta obsahují úvod do homeopatie, popis Opelkovy metody, obrazy vývojových fází, středovost - dostředivost - odstředivost, psychosomatiku a způsoby odebírání případů. Skripta jsou určena pro všechny, koho zajímá homeopatie a pro studenty České školy klasické a postklasické homeopatie.

informace pro zájemce o studium

v říjnu 2021 otvíráme nový ročník v Praze

informace pro studenty

studium v Brně
Česká škola klasické a postklasické homeopatie
+420 603 803 175
info@ceskahomeopatie.cz

© 2021 Ing. Bc. Michael Gyepes Správce webu